Aikido räknas till budosporterna liksom judo, karate, kendo, iaido, kyudo och modern ju-jutsu. Men är Aikido verkligen en budosport och är Aikido överhuvudtaget budo? Är Aikido ens självförsvar?
Vad är Aikido egentligen?

Morihiro Saito, som under 23 år tränade med Morihei Ueshiba, grundaren av Aikido, ger ett elegant svar i en av sina böcker från tidigt 70-tal.
        Istället för att diskutera vad aikido är kan man fråga sig: för vem existerar aikido? I vid mening för alla som hört talas om, eller känner till aikido förstås, men mer specifict för de som tränar aikido. Speciellt de som tränat aikido under lång tid kan känna att aikido berör något i deras innersta - kanske är det detta som är aikido.
        Mer prosaiskt består aikido av kast, brytningar, och låsningar som tränas under ledning av en tränare, eller lärare, sensei på japanska, i en träningslokal som kallas dojo. Vilket betyder plats där man kommer till insikt. Beroende på aikidostil övar man också svärd- och stavtekniker.
        Man brukar också förklara aikido med att ai = i harmoni med, ki = universell livskraft, och do = väg i filosofisk mening. Vilket har fått många att köra i diket (i filosofisk mening). Vad är universell livskraft? Hur mäter man den? Är det något kvantmekaniken missat? Eller är det något religöst?

Aiki - hemligheten i aikido
Aiki och kiai är två sidor av samma sak.
        Aikido betyder aiki-vägen, med väg i betydelsen konst (konst i betydelsen krigskonst, ingenjörskonst, byggnadskonst, etc). Begreppet aiki är centralt i Daito-ryu aikijujutsu, aikidons ursprung, liksom i aikido. Aiki finns med i varje aikidoteknik. Men man läser eller hör aldrig någon inom aikido tala om aiki. Aiki är den tysta (bortglömda?) hemligheten i aikido precis under varseblivningströskeln.
        Aiki har att göra med vilseledning, att ändra premisserna, spontanitet i betydelsen automathandling, filter för varseblivning, mentala modeller av verkligheten, och sinnesintryck. Det är ett subtilt sätt att påverka/angripa motståndarens mentala representation av situationen, eller som Sun Zi skrev för 2400 år sedan: det högsta är att angripa motståndarens planer.

Aiki är lika giltigt i alla sammanhang och kan vara till utomordentlig nytta i produktutveckling och affärsutveckling. Alla med mycket erfarenhet av affärsförhandlingar vet att positioner kan låsas, argument upprepas och förstärkas utan resultat, men så plötsligt lossar det när någon hos endera partern kommer på något nytt, ser en möjlighet, lägger en ny aspekt på situationen som man tidigare missat.
        För en djupare diskussion av aiki och betydelsen av ett fritt och flytande sinne, en uppmärksamhet som inte fastnar, se Munenori och Takuan under Books
och för en diskussion av tidens/rytmens betydelse se Musashi på samma ställe!

next >
AIKIDO - HISTORY - AIKIDO VS BUDO - SELFDEFENSE - IS AIKIDO SELFDEFENSE? - MEDITATION - BENEFITS
Varför skriva om Aikido? Vad har det med det andra att göra kanske du undrar?
Det finns två skäl: ett är att jag tycker det är kul, det andra är att det inom aikido och budo finns, för produktutveckling och strategi, intressanta erfarenheter och idéer. Studier av budo leder också naturligt till historiska källor av stort teoretiskt värde.
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services  - Publications  - Books - Aikido - Contact - CV