Är Aikido Budo?
Budo vs budosport
Handgemäng inom bujutsu, som brukar kallas jujutsu var till för att kunna övermanna, fasthålla, avväpna, eller döda beväpnade eller obeväpnade motståndare. De innehöll därför tekniker för att
  1. Omedelbart skada - sparkar och slag mot sårbara punkter.
  2. Döda, skada, betvinga, avväpna på kort avstånd - kast och brytningar.
  3. Döda, skada, betvinga, avväpna vid kroppskontakt stående och på marken - kast, brytningar och strypningar.
        Tävlingar var omöjliga eftersom de skulle medföra dödsfall eller invalidiserande skador för en eller båda kombattanterna. Bujutsu kan alltså inte innehålla tävling och av precis samma skäl kan inte budo det heller. Budo är ju bujutsu med personlighetsutvecklande avsikter.
        Det är alltså inte helt korrekt att tala om Budosport. För någon sport är det ju inte, om man skall vara renlärig. Vad skall man då kalla det?
        Kanske idrott i 1700-talsbetydelse, då Lenngren skriver i Den Svenske Idun att … min idrott är med vishet göra kunskap rik…. Alltså idrott i betydelsen träna sig att bli riktigt bra på något som man inte gör för sin försörjning. Det ligger riktigt nära Budo.
        Så, vi har alltså kommit fram till att budo är att seriöst och så autentiskt det går, öva sig i antikvariska handgemängstekniker, och eventuellt vapentekniker, med avsikt att utveckla och förbättra sig själv som människa. Aikido kan alltså inte vara budosport, med betoning på sport.

Är Aikido Budo?
Om vi jämför Aikido, karate och judo med beskrivningen av budo så ser vi följande.
  1. Karate = Omedelbart skada.
  2. Aikido = Skada, betvinga, avväpna på kort avstånd.
  3. Judo = Betvinga vid kroppskontakt stående och på marken.
Ingen av de tre täcker hela jujutsuns område.
        Även om dessa portalfigurer inom budo själva startade i klassisk jujutsu och behärskade alla dess aspekter så krympte de sina respektive budo-arter till att bestå av i huvudsak en mindre del av det de utgått ifrån. Ingen av de moderna budo-arterna kan därför mäta sig med klassisk jujutsu som handgemängssystem. Men det är heller inte meningen eftersom fienden i budo inte finns utanför, utan inom den tränande själv. Målet i budo är ju att besegra egot (åtminstone säger man så när man vill vara högtidlig).
        Även om budoarten bara utvecklas ur en mindre del av ursprungets teknikinnehåll så är det fortfarande budo.
Slutsatsen blir enligt min mening att aikido är budo, men ur ett renlärigt perspektiv bara under förutsättning att man tränar på rätt sätt och med rätt attityd.

 next >


 
AIKIDO - HISTORY - AIKIDO VS BUDO - SELFDEFENSE - IS AIKIDO SELFDEFENSE? - MEDITATION - BENEFITS
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services  - Publications  - Books - Aikido - Contact - CV