Är Aikido självförsvar?
Nej inte så som det tränas idag! Aikido är inte effektivt som självförsvar. Det är ingen av de andra budoarterna heller av främst följande skäl.
 1. Man har tagit bort farliga tekniker = avväpnat dem.
 2. Man övar med orealistiska attacker.
 3. Man övar dueller - båda är beredda och överens om vad som skall hända.
 4. Man lär inte ut den nödvändiga mentala attityden.
 5. Man har krympt ner omfånget på teknikerna.
 6. Och, kanske viktigast, man sysslar överhuvud taget inte med själva våldssituationen och dess psykologi: hur man känner igen en förestående attack, hur man eventuellt kan trappa ner en farlig situation, osv.
        Men Aikido kan bli ett effektivt självförsvar/självattack för den som söker insiktsfullt och med eftertanke. Om man tänker på att Aikido utvecklades ur aikijutsu, som anses vara ett effektivt kampsystem, och på ovanstående punkter så inser man när man tränar Aikido att:
 1. Små variationer, små ändringar på vissa tekniker vrider tillbaka dem till deras råa ursprung. Vissa tekniker som regelmässigt övas i Aikido har faktiskt tagits bort i andra budoarter därför att de anses för farliga.
 2. Man måste träna med rätt attityd. Tyvärr är de vanliga attackerna i aikidoträningen inte fullständiga, dvs det finns realistiska attacker mot vilka man inte tränar försvar. Emellertid kan man också hävda att många vanliga attacker och situationer i självförsvarskurser är orealistiska för den som tränat och tillämpar aiki. Man begår ett stort misstag om man glömmer att de attacker som finns i aikidoträningen är en träning i sig, inte bara ett sätt för partnern att få något att öva försvar mot.
 3. Man övar duellsituationer. Men min erfarenhet är att hård träning under lång tid skapar en sådan känslighet och ger så många automathandlingsmönster att man ökar sin chans att hantera plötsliga attacker.
 4. Den mentala attityden måste man öva själv. Visualiseringar, meditation, autosuggestion avslappning, och andra metoder hjälper. Det kan vara värdefullt att studera NLP, neurolingvistisk programmering som är en teori inom psykologin.
 5. I Aikido har man idag nästan tagit bort atemi som är slag och sparkar mot sårbara punkter. Det är att både lobotomera och snöpa aikidon. Atemi-waza är grunden för effektivt självförsvar. Osensei lär ha sagt att vid verklig kamp är aikido till 70% atemi. Dessutom har man helt tagit bort strypningarna (i alla dess former) som ju kan vara effektiva för att betvinga en motståndare eller för att avsluta kampen.
        Utöver de fem punkterna kan man säga att aikidon saknar närkontakt- och mattekniker på det sätt som judo har, vilket är en brist.
        Inom USAs flygvapen lär man säga att vi tränar som vi strider och strider som vi tränar. Man har funnit också i andra krigsmakter att det är ett ändamålsenligt synsätt och jag tror att det skulle tjäna oss väl om vi tillämpade det inom Aikido.
        Då skulle Aikido kunna bli ett effektivt självförsvarssystem, eller stridskonst i dess rätta bemärkelse, så som det en gång var, för den som så önskade.
  next>

AIKIDO - HISTORY - AIKIDO VS BUDO - SELFDEFENSE - IS AIKIDO SELFDEFENSE? - MEDITATION - BENEFITS
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services  - Publications  - Books - Aikido - Contact - CV