PROJECT - TEAM 
Projekt är en tillfällig hierarkisk organisering av mänsklig verksamhet. Man använder projektformen för arbetsuppgifter som inte riktigt passar in i den ordinarie verksamheten.
        Den ordinarie linjeorganisationen är ofta rigid och därför oförmögen att hantera förändringar. Speciellt om förändringstakten är hög och det råder stor osäkerhet om villkoren för det man sysslar med.
        Ofta liknar man en välfungerande linjeorganisation vid en väloljad maskin där varje medarbetare utgör en viktig kugge. Det luktar Scientific Management och Fredrik Taylor lång väg. Har man dessutom arbetat med sin kvalitetscertifiering så finns det ofta noggrant specificerade beskrivningar på vars och ens arbetsuppgifter.
        Det kan fungera bra så länge vägen är spikrak och inget oförutsett inträffar. Men så är det aldrig i nyproduktutveckling och ofta inte heller i andra fall då man väljer att arbeta i projekt.

Vi ser två fall
Linjeorganisationen styrs med hjälp av strukturer medan projekt styrs med kunskap.
Att därför se projektet enbart som en minilinje och driva det som en sådan blir inte bra. Det är mycket som är lika, men också många skillnader i planering, ledning, teambildning, organisering, lokalisering och belöningssystem. Man måste behärska och förstå skillnaderna och de speciella förutsättningarna för att lyckas bra med projekt.
        Men om man lyckas så kan man glädja sig åt den effektivaste och mest tillfredställande arbetsform som finns.


Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV