DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION     
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
Product development is the collective activities, or system, that a company uses to convert its technology and ideas into a stream of products that meet the needs of customers and the strategic goals of the company.  - Michael N Kennedy                                

Produktutvecklingsprocessen inbegriper flera funktionella avdelningar: ledning, produktion, försäljning/marknad, och inte minst konstruktion där huvudansvaret ofta ligger. Det är därför vanligt att driva produktutveckling i projekt med en projektledare från konstruktionsavdelningen, som ibland kallas produktutvecklingsavdelning.
        Produktutveckling skiljer sig från försäljning, inköp eller produktion genom att den omfattar och genomlöper så många olika avdelningar och så stor del av företaget. Vilket är naturligt eftersom produktutvecklingen sysslar med det som blir företagets verksamhet i den nära framtiden. Men den skiljer sig också på andra sätt från resten av verksamheten.

Produktutveckling är en lärandeprocess. Det låter banalt, men handlar om ett sätt att se det hela, ett paradigm. Jag skall försöka förklara.
        Den som någon gång utvecklat nya produkter från de första idéerna och hela vägen in i produktion har upplevt hur man "lär känna" produkten under produktutvecklingen.
        Man skapar konceptlösningar, matematiska modeller och prototyper. Man prövar dem och lär därigenom känna deras egenskaper. Detta är en kunskapsuppbyggnad. Man lär sig skapa ett objekt som har vissa egenskaper, den funna lösningen modifieras, följt av ny kunskapsuppbyggnad. Varje steg, varje aktivitet, är ett experimenterande med möjligheter, utforskande av ett okänt land, man ritar en karta allteftersom, man lär sig.
        
        

Definition
Med inlärning och lärandeprocess menar jag inte att sitta på skolbänken, gå en kurs, eller studera en lärobok. Vad jag menar är utforskande som leder till kunskap i betydelsen en potential för meningsfullt handlande. Med vetenskaplig metod blir det forskning. För produktutvecklaren blir det en ny förmåga hos företaget som helhet att tillverka och sälja en ny produkt. Eftersom företaget och dess leverantörer/partners är en grupp människor så innebär det att gruppen som helhet måste lära sig. Vilket innebär att samverkan mellan gruppens medlemmar utvecklats. Lägg märke till att en grupp har lärt sig, först när den förändrats.
        Förstå mig rätt nu. Visst kan man säga att lärande, anpassning och förändring är viktigt i företagets hela verksamhet, men det primära målet för den övriga verksamheten är inte lärande. Meningen med de icke-produktutvecklande processerna och avdelningarna är att repetitivt till lägsta kostnad utföra så felfritt arbetsresultat som möjligt.
        För tillverkande enheter är det till exempel så att när väl den bästa produktionsmetoden är funnen så får inga förändringar ske. Lärandet upphör och nu vidtar det repetitiva utförandet av en serie handgrepp (manuella eller intellektuella) efter inövat mönster. Den ena dagen är den andra lik.
        
Produktutvecklare däremot, utforskar hela tiden världen i sitt arbete och ingen dag blir den andra lik, utom just i detta att de utforskar världen, tar till vara det de finner, och anpassar sig därefter - de är inbegripna i en läroprocess
.

 next>
 

        Ju fler varianter man tar fram och provar, dessto bättre kan man skapa den lösning som sedan väljs eftersom man lärt känna produktens egenskaper och man har lärt sig hur man får fram dessa egenskaper. Man har blivit expert på att ta fram varianter på en produkt som ännu inte finns ens i produktion.
        Produktutveckling är alltså en intensiv inlärning från noll, till hur man konstruerar och tillverkar på bästa sätt precis rätt produkt.
        Insikten om att produktutveckling är en lärandeprocess leder till en ny syn på produktutveckling och hur den skall organiseras.
        Det förklarar också varför folk som inte har sysslat med produktutveckling blir så nervösa och osäkra när man antyder att det är så här det går till (och måste gå till om det skall bli bra). De vill ha garantier och försäkringar om att man kan utveckla nya saker rakt på, som om man redan vore välbekant med det land som ingen ännu besökt.

Vad är det då man kan?
Vi som drivit nyproduktutvecklingsprojekt kan säga att vi aldrig gjort något vi gjort förut. Det är detta jag menar: vi har gång på gång kört igenom en inlärningsprocess/metodik/strategi som varit i stort sett samma men föremålet för verksamheten har varierat. Vi är alltså bra på en viss sorts inlärning.